Отдалечена поддръжка:

При наличие на възможност “Ай Ти Концепт” ООД извършва дистанционна поддръжка през интернет на своите клиенти при възникнали проблеми или нужда от консултация по функционалността на програмите. При наличие на интернет свързаност, потребителите имат възможност да предоставят отдалечен достъп до своята работна станция за извършване на необходимите операциите за разрешаване на проблема. Неприкосновеността на информацията е гарантирана – когато потребителя е дал достъп до своя компютър, той вижда всичко което се извършва на него.