С нарастването на обема на информация и нейната постоянна актуализация, нараства и нуждата от собствен сървър. Фирменият сървър предоставя много възможности за оптимизиране на работния процес. Изискванията към един локален сървър са различни и зависят пряко от конкретните нужди. Предлагаме Ви различни Linux и MS server решения, инсталиране, настройка и поддръжка на сървъри (интернет, файлов, пощенски и др.). Редовната диагностика, профилактиката, архивирането и  обновяването на данните,  предпазват системата от срив и осигуряват нужното спокойствие и увереност за постигане на максимална ефективност в работния процес.

Абонаментна компютърна поддръжка “Офис сървър”

Включени услуги за месец Eco WEB Standart PRO
OS Linux Linux Linux Linux
Защитна стена да да да да
Файлов сървър да да да да
Anti-virus да да да да
Anti-SPAM не да не да
WEB сървър не да да да
DNS сървър не да да да
MAIL сървър не да не да
SQL сървър не не не да
Domain Controller не не не да
Хардуерна поддръжка да да да да
Консултации по телефон да да да да
Консултации по Skype/ICQ/E-Mail не не да да
Отдалечена поддръжка 2ч. 1ч. 3ч. 4ч.
Цена 60лв. 60лв. 100лв. 240лв.

* – Цената на техническото оборудване и резервните части които са нужни за нормалното функциониране на компютърната система, не са включени в ценатa. Всички резервни части се заплащат/предоставят от клиента в случаите когато не е договорено друго.

Предлагаме възможност за предоставяне на ОБОРОТНА ТЕХНИКА, за времето през което поддържаната техника е в сервиз, с необходимите параметри за нормалното функциониране на системите на клиента.

За повече информация относно предлаганите услуги за компютърна поддръжка или изготвяне на индивидуална оферта спрямо Вашите нужди и изисквания:

тел.: 052/741-555
         0876/210-234
e-mail: [email protected]